avto-advokat.kharkov.ua

Автоадвокат Харьков - защита интересов водителя на дороге и в суде

Наказ №111 Про затвердження Інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС

      

                             

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
Н А К А З 

27.03.2009 N 111 
 Зареєстровано в Міністерстві 
 юстиції України 
26 червня 2009 р. 
за N 576/16592 
 

Про затвердження Інструкції з питань діяльності 
підрозділів дорожньо-патрульної служби 
Державтоінспекції МВС 

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
                      внутрішніх справ 
N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 
N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 
N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 } 
 

   Відповідно до Закону від 24 вересня 2008 року N 586-VI 
( 586-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення 
безпеки дорожнього руху" Н А К А З У Ю: 

   1. Затвердити Інструкцію з питань діяльності підрозділів 
дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС, що додається. 

   2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 
забезпечити  вивчення  цієї Інструкції працівниками управлінь 
(відділів) Державтоінспекції МВС головних управлінь, управлінь МВС 
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі та інших підрозділів органів внутрішніх справ, які 
залучаються до нагляду за дорожнім рухом, та прийняття в них 
заліків у двомісячний строк. 

   3. Департаменту    кадрового    забезпечення    МВС 
(Криволапчук В.О.),   Департаменту   Державтоінспекції   МВС 
(Коломієць С.Г.) унести до програм підготовки та  підвищення 
кваліфікації працівників Державтоінспекції МВС необхідні зміни з 
урахуванням вимог цієї Інструкції. 

   4. Начальникові  Департаменту   Державтоінспекції   МВС 
(Коломієць С.Г.)  забезпечити виготовлення бланків документів, 
передбачених цією Інструкцією, та постачання їх  підрозділам 
дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС. 

   5. Наказ МВС від 13.11.2006 N 1111 ( z1243-06, za243-06 ) 
"Про  затвердження  Інструкції  з  діяльності  підрозділів 
дорожньо-патрульної  служби  Державтоінспекції  МВС  України", 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України  29.11.2006  за 
N 1243/13117, визнати таким, що втратив чинність. 

   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 
Міністра генерал-лейтенанта міліції Савченка О.І. 

   7. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів 
внутрішніх справ України. 

   8. Цей  наказ  набирає  чинності з дня його офіційного 
опублікування. 

 Міністр                        Ю.В.Луценко 
 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Міністерства 
                   внутрішніх справ України 
                   27.03.2009 N 111 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   26 червня 2009 р. 
                   за N 576/16592 
 

              ІНСТРУКЦІЯ 
         з питань діяльності підрозділів 
     дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС 

   { Посилання на додатки 3, 4, 5, 6, 8, 10 до Інструкції 
    в тексті Інструкції замінено посиланнями на додатки 2, 
    3, 4, 5, 6, 8 відповідно згідно з Наказом Міністерства 
    внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 } 
 

           1. Загальні положення 

   1.1. Інструкція   з   питань  діяльності  підрозділів 
дорожньо-патрульної  служби  Державтоінспекції  МВС  (далі  - 
Інструкція) визначає завдання та функції працівників підрозділів 
дорожньо-патрульної служби (далі - підрозділи ДПС), що здійснюють 
нагляд за дорожнім рухом, взаємовідносини та профілактичну роботу 
з учасниками дорожнього руху, дії під час отримання інформації про 
дорожньо-транспортну пригоду (далі - ДТП) та порушень правил, норм 
і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, а також організацію 
взаємодії з іншими підрозділами органів внутрішніх справ України 
(далі - ОВС).
{ Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 } 

   1.2. Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про 
міліцію" ( 565-12 ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення 
регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" 
( 586-17 ), постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 
1997 року  N 341 ( 341-97-п ) "Про Положення про Державну 
автомобільну інспекцію  Міністерства  внутрішніх  справ",  від 
17 грудня 2008 року N 1102 ( 1102-2008-п ) "Про затвердження 
Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів 
на спеціальних майданчиках і стоянках", від 17 грудня 2008 року 
N 1103 ( 1103-2008-п ) "Про затвердження Порядку направлення 
водіїв  транспортних  засобів для проведення огляду з метою 
виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або 
перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу 
та швидкість реакції, і проведення такого огляду", від 17 грудня 
2008 року N 1086 ( 1086-2008-п ) "Про затвердження Порядку 
тимчасового вилучення посвідчення водія і ліцензійної картки на 
транспортний засіб та їх повернення", від 10 жовтня 2001 року 
N 1306 ( 1306-2001-п ) "Про Правила дорожнього руху".
{ Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 } 

   1.3. Основні терміни, що використовуються в цій Інструкції, 
мають таке значення:
   Аварійна обстановка - порушення учасником дорожнього руху 
Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від   10   жовтня   2001   року   N   1306 
( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) (далі - ПДР), які примусили інших 
учасників цього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або 
вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або 
безпеки інших громадян;
   Аналіз аварійності  -  комплекс  заходів,  який  щоденно 
здійснюється керівником підрозділу Державтоінспекції МВС з метою 
повного обліку всіх видів ДТП на території обслуговування, їх 
наслідків, установлення основних і супутніх причин скоєння ДТП та 
негайне  їх усунення. Останній складається з табличних форм 
кількості ДТП за видами, часом, днем тижня, місцем скоєння й 
причинами скоєння порівняно з аналогічним періодом минулого року 
(з початку року, за місяцями або кварталами). Аналіз здійснюється 
в табличній, лінійній (аналізується інформація за видами та місцем 
скоєння ДТП тільки з початку  цього  року)  або  графічній 
(порівняльний графік) формах;
   Дії по "гарячих слідах" - комплекс спільних оперативних 
заходів працівників Державтоінспекції МВС з представниками інших 
служб територіальних органів та підрозділів внутрішніх справ 
упродовж перших двох годин з моменту надходження інформації про 
злочин, направлених на безпосереднє розкриття злочинів, які скоєні 
щодо, з використанням або за участю транспортних засобів;
   Забезпечення безпеки дорожнього руху - діяльність, спрямована 
на попередження причин та умов виникнення ДТП, зниження тяжкості 
їх наслідків;
   Контрольно-пропускний пункт - наряд міліції, що виставляється 
для забезпечення  перепускного  режиму  або  обмеження  руху 
транспортних засобів і пішоходів у визначеному районі (місцевості) 
під час проведення масових заходів виникнення стихійних лих, 
епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій;
   Маршрут патрулювання  -  визначена  дислокацією  ділянка 
вулично-дорожньої мережі, де нарядом ДПС здійснюється виконання 
покладених на нього обов'язків;
   Наряд дорожньо-патрульної  служби  (далі - наряд ДПС) - 
працівники ДПС Державтоінспекції МВС, які виконують покладені на 
них обов'язки з несення служби на постах і маршрутах патрулювання;
   Окремий стройовий підрозділ ДПС - стройовий підрозділ ДПС 
(група, взвод, рота, батальйон, полк) який підпорядковується 
відділам (відділенням) Державтоінспекції МВС з обслуговування 
адміністративних  територій міст, районів, районів у містах, 
управлінням (відділам) Державтоінспекції МВС головних управлінь, 
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, 
містах Києві та Севастополі (далі - ГУМВС, УМВС). Не вважається 
окремим стройовим підрозділом ДПС підрозділ, який входить до 
складу іншого такого підрозділу;
   Перешкода для руху - нерухомий об'єкт у межах смуги руху 
транспортного засобу або об'єкт, що рухається попутно в межах цієї 
смуги (за винятком транспортного засобу, що рухається назустріч 
загальному потоку транспортних засобів) і змушує водія маневрувати 
або зменшувати швидкість аж до зупинки транспортного засобу;
   Пост - визначене дислокацією місце несення служби, на якому 
працівник підрозділу ДПС забезпечує виконання покладених на нього 
обов'язків;
  Розпорядчо-регулювальні дії - дії, які застосовуються з метою 
усунення перешкод у русі, надання допомоги учасникам руху в місцях 
тимчасових заторів, у місцях, де трапилося стихійне лихо або ДТП, 
під час проведення масових та спеціальних заходів, при несправній 
світлофорній сигналізації, проведенні дорожньо-ремонтних робіт 
тощо. До таких дій належить регулювання руху за допомогою жестів 
(руками, жезлом) та свистка; { Абзац дванадцятий пункту 1.3 
глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 }
   Стаціонарний пост ДПС - місце несення служби нарядами ДПС, 
яке   обладнане   спеціальними   службовими  приміщеннями, 
оснащене оперативно-технічними і спеціальними засобами, інженерним 
та іншим обладнанням, а також закріплена за ним територія; { Абзац 
тринадцятий пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 
11.06.2012 }
   спеціальні заходи - це проведення цільових заходів (операції, 
відпрацювання, оперативні плани), виконання рішень про обмеження 
чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на це державними 
органами. { Пункт 1.3 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з 
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 
11.06.2012 } 

      2. Організація діяльності підрозділів ДПС 

   2.1. Працівники підрозділів ДПС повинні  мати  необхідну 
професійну  підготовку,  високі  моральні  якості,  бути 
дисциплінованими та  пильними,  стійко  переносити  труднощі, 
пов'язані зі службою, бути ввічливими й тактовними в спілкуванні з 
громадянами. 

   2.2. У своїй діяльності працівники підрозділів ДПС керуються 
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами 
Президента   України,   Кабінету   Міністрів   України, 
нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України 
та цією Інструкцією. 

   2.3. Особовий  склад  підрозділів  ДПС  підпорядкований 
управлінням  (відділам) Державтоінспекції МВС ГУМВС, УМВС та 
входить до складу полків, окремих батальйонів, окремих рот та 
взводів,  секторів,  груп.  Для  забезпечення  ескортування, 
супроводження, патрулювання, а також надання практичної допомоги 
органам  внутрішніх  справ під час ускладнення обстановки з 
аварійністю при управліннях (відділах) Державтоінспекції  МВС 
головних управлінь, управлінь МВС ГУМВС, УМВС або в складі одного 
з підрозділів ДПС можуть бути створені спеціальні підрозділи. 

   2.4. Діяльність підрозділів ДПС, надання їм практичної та 
методичної допомоги організовують та  контролюють  управління 
(відділи, сектори, групи) Департаменту Державтоінспекції МВС, 
ГУМВС, УМВС. 

   2.5. Підрозділи  ДПС забезпечуються матеріально-технічними 
засобами згідно із встановленими нормами належності. 

   2.6. Забороняється використовувати особовий склад підрозділів 
ДПС для виконання завдань, що не входять до кола їх службових 
обов'язків.  Для забезпечення безпеки дорожнього руху можуть 
залучатися інші працівники Державтоінспекції МВС. 

   2.7. Підрозділи ДПС взаємодіють з іншими підрозділами ОВС, 
службами з безпеки дорожнього руху підприємств,  установ  і 
організацій всіх форм власності, іншими державними і громадськими 
організаціями, діяльність яких пов'язана із забезпеченням безпеки 
дорожнього руху, а також з трудовими колективами і громадськістю. 

   2.8. За невиконання  покладених  на  них  обов'язків  і 
перевищення наданих їм прав працівники підрозділів ДПС несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

       3. Завдання та функції підрозділів ДПС 

   3.1. Нагляд за дорожнім рухом з метою забезпечення його 
безпеки. 
   3.2. Забезпечення  безпечного  й  безперебійного  руху 
транспортних засобів. 

   3.3. Профілактика, попередження та припинення злочинів і 
адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху.
{ Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх 
справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 } 

   3.4. Винесення відповідно до чинного законодавства постанов 
про адміністративні порушення. 

   3.5. Забезпечення ефективного використання технічних приладів 
та  технічних  засобів, які використовуються при нагляді за 
виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення 
безпеки дорожнього руху.
{ Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 } 
 

   { Пункт 3.6 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства 
внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 } 
 

   { Пункт 3.7 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства 
внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 } 
 

   3.6. Регулювання дорожнього руху, забезпечення організації 
руху  транспортних  засобів і пішоходів у місцях проведення 
аварійно-рятувальних робіт, масових заходів та під час виникнення 
заторових явищ. 

   3.7. Виконання невідкладних заходів на місці ДТП, а також 
ужиття заходів до евакуації людей та надання їм першої медичної 
допомоги, сприяння в транспортуванні пошкоджених транспортних 
засобів. 

   3.8. Здійснення спільно з іншими підрозділами ОВС розшуку 
транспортних засобів, водії яких зникли з місця скоєння ДТП, та 
транспортних засобів, які викрадені або якими незаконно заволоділи 
в межах території обслуговування під час введення відповідного 
оперативного плану. 

   3.9. Супроводження та забезпечення безперешкодного проїзду 
транспортних засобів, що використовуються для пересування осіб, 
стосовно яких здійснюється державна охорона, організованих груп 
дітей, що прямують до місць оздоровлення та у зворотному напрямку, 
небезпечних, великогабаритних вантажів, а також інших транспортних 
засобів та вантажів у порядку, визначеному чинним законодавством. 

   3.10. Забезпечення  безпеки  дорожнього  руху та охорони 
громадського порядку під час проведення масових заходів. 

   3.11. Здійснення заходів забезпечення провадження у справах 
про  адміністративні  правопорушення, у тому числі тимчасове 
затримання транспортних засобів і доставлення їх на спеціальні 
майданчики чи стоянки. 

   3.12. Облік, аналіз правопорушень та ДТП на території, що 
обслуговується. 

   3.13. Надання практичної допомоги учасникам дорожнього руху. 

   3.14. Контроль за утриманням автомобільних доріг, вулиць, 
дорожніх  споруд  та залізничних переїздів у безпечному для 
дорожнього руху стані, обладнанням вулиць і доріг технічними 
засобами регулювання дорожнього руху. 

   3.15. Здійснення  під  час  несення  служби контролю за 
виконанням умов та порядку проведення ремонтно-будівельних та 
інших робіт на вулично-дорожній мережі, залізничних переїздах, а 
також здійснення невідкладних  заходів  під  час  виникнення 
небезпечних дорожніх умов. 

   3.16. Участь у попередженні й розкритті злочинів під час 
нагляду за дорожнім рухом та охорони громадського порядку. 

       4. Організація взаємодії підрозділів ДПС 

   4.1. Підрозділи ДПС вирішують поставлені перед ними завдання 
у  взаємодії з іншими підрозділами ОВС, службами з безпеки 
дорожнього руху підприємств, установ і організацій всіх форм 
власності,  іншими  державними  і громадськими організаціями, 
діяльність яких пов'язана із забезпеченням безпеки дорожнього 
руху, а також з трудовими колективами і громадськістю. 

   4.2. Організація  цієї  взаємодії  здійснюється  шляхом 
оперативного реагування на правопорушення і злочини, виконання 
оперативних планів МВС, забезпечення участі в охороні громадського 
порядку згідно з єдиною дислокацією сил і засобів та внесення 
пропозицій щодо змін у ній з урахуванням стану аварійності на 
закріпленій території. 

          5. Обов'язки посадових осіб 
        щодо керівництва підрозділами ДПС 

   5.1. Начальники ГУМВС, УМВС та їх заступники відповідають за:
   5.1.1.  Особовий  склад  ДПС підпорядкованих підрозділів 
Державної автомобільної інспекції.
{ Пункт 5.1 глави 5 доповнено підпунктом 5.1.1 згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }
   5.1.2. Організацію роботи із забезпечення безпеки дорожнього 
руху і безаварійності на території обслуговування.
   5.1.3. Суворе дотримання законності й дисципліни особовим 
складом підрозділів ДПС, інших служб міськрайорганів внутрішніх 
справ.
   5.1.4. Ужиття заходів щодо підвищення ролі підрозділів ОВС 
стосовно забезпечення безпеки дорожнього руху, удосконалення форм 
і  методів  роботи,  поліпшення  їх  матеріально-технічного 
забезпечення.

 

   5.1.5. Здійснення заходів щодо забезпечення провадження у 
справах про адміністративні правопорушення, у тому числі тимчасове 
затримання  транспортних засобів і доставлення на спеціальні 
майданчики або стоянки.

 

   5.1.6. Аналіз  правопорушень  та  ДТП  на території, що 
обслуговується.

 

   5.1.7. Контроль  за  виконанням прийнятих у справах про 
адміністративні правопорушення рішень, своєчасністю та повнотою 
сплати штрафів правопорушниками.

 

   5.1.8. Організацію належного прийому та своєчасного розгляду 
звернень громадян (скарг, заяв, пропозицій тощо) відповідно до 
чинного законодавства. 

 

   5.2. Начальники управлінь (відділів) Державтоінспекції ГУМВС, 
УМВС та їх заступники:

 

   5.2.1.  Персонально відповідають за дії підпорядкованого 
особового складу ДПС та інших підрозділів Державтоінспекції.

 

{ Пункт 5.2 глави 5 доповнено підпунктом 5.2.1 згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }

 

   5.2.2. Відповідають за організацію роботи щодо забезпечення 
безпеки  дорожнього  руху  і стану аварійності на території 
обслуговування; комплектування, навчання і виховання особового 
складу підрозділів ДПС; використання працівників підрозділів ДПС 
за прямим призначенням, суворе дотримання  норм  виставлення 
особового  складу  відповідно до цієї Інструкції, дотримання 
дисципліни, законності, правил носіння  форменого  одягу  та 
спорядження;  матеріально-технічне  забезпечення,  ефективне 
застосування спеціальних технічних засобів та своєчасність їх 
метрологічної  повірки,  своєчасну і повну виплату грошового 
утримання.

 

   5.2.3. Здійснюють за узгодженням з керівництвом МВС, ГУМВС, 
УМВС маневрування силами і засобами, вносять пропозиції щодо 
підвищення їх ефективності. Виходячи з оперативної обстановки на 
території обслуговування здійснюють загальне  керівництво  та 
контроль за діяльністю підрозділів ДПС.

 

   5.2.4. Забезпечують взаємодію підрозділів ДПС  з  іншими 
службами й підрозділами ОВС, державними органами та органами 
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, 
установами, організаціями, трудовими колективами і громадянами.

 

   5.2.5. Організовують та здійснюють контроль за  несенням 
служби  особовим  складом,  утриманням  у  належному  стані, 
експлуатацією та зберіганням транспортних і спеціальних технічних 
засобів; оцінюють роботу підлеглих стосовно забезпечення безпеки 
дорожнього руху та  вживають  заходів  щодо  підвищення  її 
ефективності.

 

   5.2.6. Організовують  здійснення  заходів  забезпечення 
провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому 
числі тимчасове затримання транспортних засобів і доставлення на 
спеціальні майданчики або стоянки.

 

   5.2.7. Відповідають  за  якісний  та  дійсний  аналіз 
правопорушень та ДТП на території, що обслуговується.

 

   5.2.8. Організовують взаємодію із органами судової влади та 
органами державної виконавчої служби.

 

   5.2.9. Контролюють виконання  прийнятих  у  справах  про 
адміністративні правопорушення рішень, своєчасність та повноту 
сплати штрафів правопорушниками.

 

   5.2.10. Організовують  облік   та  аналіз  діяльності 
підрозділів ДПС, уживають заходів до її вдосконалення, про що 
інформують   керівництво  ГУМВС,  УМВС  та  Департаменту 
Державтоінспекції МВС.

 

   5.2.11. Забезпечують узагальнення та впровадження передового 
досвіду роботи підрозділів ДПС з нагляду за дорожнім рухом, 
удосконалення її форм і методів.

 

   5.2.12. Піклуються про задоволення побутових та інших потреб 
працівників ДПС.

 

   5.2.13. Організовують особистий прийом та своєчасний розгляд 
звернень громадян (скарг, заяв, пропозицій тощо) відповідно до 
чинного законодавства. 

 5.3. Командир стройового підрозділу ДПС та його заступники персонально відповідають за:

 5.3.1. Дії підпорядкованого особового складу.

 

{ Пункт 5.3 глави 5 доповнено підпунктом 5.3.1 згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }

 

   5.3.2. Стан аварійності на території обслуговування.

 

   5.3.3. Ефективне використання сил та засобів підпорядкованого 
підрозділу.

 

   5.3.4. Розподіл  функціональних  обов'язків  між  своїми 
заступниками та іншими працівниками підрозділу.

 

   5.3.5. Оперативне реагування на зміни в дорожній обстановці.

 

   5.3.6. Належне виконання функціональних обов'язків підлеглим 
особовим складом.

 

   5.3.7. Щоденну готовність особового складу до  виконання 
завдань із забезпечення безпеки дорожнього руху.

 

   5.3.8. Комплектування стройового підрозділу ДПС.

 

   5.3.9. Організацію службової, бойової та фізичної підготовки 
підлеглих.

 

   5.3.10. Матеріально-технічне   забезпечення   діяльності 
підрозділу.

 

   5.3.11. Організацію  та  дотримання  в підрозділі режиму 
секретності.

 

   5.3.12. Дотримання  особовим  складом  вимог  чинного 
законодавства і службової дисципліни.

 

   5.3.13. Організацію контролю за несенням служби особовим 
складом (перевірка несення служби здійснюється не менше двох разів 
на робочу зміну).

 

   5.3.14. Виконання розроблених (затверджених) планів.

 

   5.3.15. Вивчення та аналіз стану аварійності на закріпленій 
території.

 

   5.3.16. Здійснення заходів забезпечення провадження у справах 
про адміністративні правопорушення, у тому  числі  тимчасове 
затримання  транспортних засобів і доставлення на спеціальні 
майданчики або стоянки.

 

   5.3.17. Ужиття  необхідних  заходів  щодо  оперативного 
маневрування підпорядкованими силами й засобами.

 

   5.3.18. Забезпечення  обов'язкових  (розрахункових)  норм 
виставлення нарядів для несення служби.

 

   5.3.19. Розроблення графіків несення служби особовим складом 
та відпусток.

 

   5.3.20. Загальне керівництво силами та засобами підрозділу 
під час проведення режимних заходів та на маршрутах руху осіб, 
відносно яких здійснюється державна охорона.

 

   5.3.21. Організацію керування силами й засобами стройового 
підрозділу,  забезпечення  їх взаємодії з іншими службами і 
підрозділами ОВС.

 

   5.3.22. Використання особового складу відповідно до службових 
обов'язків.

 

   5.3.23. Проведення інструктажів і розводів особового складу 
перед заступанням на службу з поставленням кожному працівникові 
конкретних завдань відповідно до оперативної обстановки і в першу 
чергу - стану аварійності.

 

   5.3.24. Прийом та аналіз результатів роботи особового складу.

 

   5.3.25. Дотримання чинного  законодавства  при  складанні 
адміністративних матеріалів підлеглими.

 

   5.3.26. Роботу особового складу по "гарячих слідах" з розшуку 
водіїв, які зникли з місця ДТП, та транспортних засобів, якими 
незаконно заволоділи.

 

   5.3.27. Вжиття заходів по нормалізації дорожнього руху під 
час виникнення у ньому перешкод, у тому числі й заторів.

 

   5.3.28. Проведення занять зі службової та бойової підготовки, 
ужиття заходів щодо прищеплення навичок високої культури особовому 
складу.

 

   5.3.29. Збереження та раціональну експлуатацію спеціальних 
технічних  і  транспортних  засобів,  озброєння,  проведення 
періодичних перевірок (у тому числі метрологічних) наявності, 
технічного  стану, порядку використання технічних засобів та 
озброєння.

 

   5.3.30. Надання об'єктивної оцінки проведеної роботи кожним 
працівником служби і підрозділу в цілому, щомісячне проведення 
наради з підведення її підсумків на рівні взводу та не рідше 
одного разу на квартал на рівні батальйону.

 

   5.3.31. Взаємодію із органами судової влади та органами 
державної виконавчої служби.

 

   5.3.32. Внесення змін до дислокації несення служби нарядами 
ДПС у випадках виникнення місць концентрації дорожньо-транспортних 
пригод.

 

{ Пункт 5.3 глави 5 доповнено новим підпунктом 5.3.32 згідно з 
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 
11.06.2012 } 

 

   5.4. Старший  інспектор  дорожньо-патрульної  служби  є 
безпосереднім начальником   для   інспекторського   складу 
підрозділу ДПС:

 

   5.4.1. Персонально відповідає за дії інспекторського складу 
підрозділу ДПС.

 

{ Пункт 5.4 глави 5 доповнено підпунктом 5.4.1 згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }

 

   5.4.2. Відповідає  за  стан  аварійності  на закріпленій 
території порядок несення служби інспекторами, їх бойову та 
службову підготовку.

 

   5.4.3. Бере безпосередню участь  у  несенні  служби  та 
забезпеченні безпеки дорожнього руху і належного громадського 
порядку на території обслуговування.

 

   5.4.4. Досконало володіє оперативною обстановкою, інформацією 
про стан аварійності на закріпленій території.

 

   5.4.5. Керує  службою  підпорядкованих йому нарядів ДПС, 
організовує взаємодію між ними, проводить заміну для прийняття їжі 
та відпочинку, вносить зміни у розстановку нарядів ДПС у зв'язку з 
обстановкою, яка склалась.

 

   5.4.6. Здійснює контроль за несенням служби особовим складом 
та веденням службової документації, вживає заходів щодо усунення 
виявлених недоліків. Не допускає порушень законності, контролює її 
дотримання іншими працівниками підрозділів ДПС.

 

   5.4.7. Організовує   своєчасне  отримання  інспекторами 
дорожньо-патрульної служби озброєння,  технічних  засобів  та 
технічних приладів, контролює чищення зброї та її здачу в чергову 
частину.

 

   5.4.8. Здійснює (організовує) своєчасне оформлення матеріалів 
дорожньо-транспортних пригод.

 

   5.4.9. При введенні оперативних планів "Перехват", "Хвиля" 
та ін. організовує розстановку сил та засобів підрозділів ДПС 
відповідно до затверджених дислокацій. 

 

   5.5. Старший зміни під час несення служби (за відсутності 
командира) відповідає за:

 

   5.5.1. Підпорядкований особовий склад.

 

{ Пункт 5.5 глави 5 доповнено підпунктом 5.5.1 згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }

 

   5.5.2. Здійснення  заходів  щодо  забезпечення  безпеки 
дорожнього руху, виявлення та профілактику порушень у сфері 
безпеки дорожнього руху.

 

{ Підпункт 5.5.2 пункту 5.5 глави 5 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 
08.04.2011 }

 

   5.5.3. Дотримання особовим складом вимог цієї Інструкції та 
нормативно-правових актів,   що   регламентують   діяльність 
Державтоінспекції МВС, знання особовим складом характеристик, 
задач та особливостей маршруту або поста патрулювання, оперативну 
обстановку й стан аварійності на них.

 

   5.5.4. Керування  підпорядкованими  йому  нарядами  ДПС, 
організацію їх взаємодії, проведення у разі необхідності замін 
окремих нарядів для прийняття їжі, відпочинку, у разі хвороби, 
інших передбачених цією Інструкцією випадках.

 

   5.5.5. Негайне внесення змін або доповнень в розстановку 
нарядів ДПС у разі ускладнення оперативної обстановки або інших 
випадках, які направлені на забезпечення безпечних умов дорожнього 
руху на території обслуговування.

 

   5.5.6. Контроль за несенням служби особовим складом, який 
йому підпорядковується, правильністю  ведення  ним  службової 
документації та негайне усунення виявлених недоліків.

   5.5.7. Своєчасне  отримання  працівниками  підпорядкованих 
нарядів ДПС табельної вогнепальної зброї, спеціальних засобів 
захисту (активного, пасивного), необхідної екіпірування, технічних 
приладів  та  технічних  засобів,  службової  документації, 
правомірність їх застосування та використання.

   5.5.8. Вжиття спільно з командиром підрозділу ДПС заходів 
щодо безумовного додержання підлеглими законності та службової 
дисципліни.

   5.5.9. Належне виконання функцій підпорядкованих працівників 
підрозділів ДПС по розшуку викрадених транспортних засобів, водіїв 
які зникли з місць ДТП, попередження та розкриття злочинів.

   5.5.10. Дотримання заходів особистої безпеки при поводженні з 
табельною  вогнепальною  зброєю  та  недопущення їх порушень 
підлеглими.

   5.5.11. Перебування на службі в установленій формі одягу, 
охайному зовнішньому вигляді.

   5.5.12. Заповнення належним чином службової документації, в 
тому числі й суворого обліку.

   5.5.13. Безпосереднє здійснення профілактичної  роботи  з 
попередження  порушень  ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) та 
профілактику ДТП на території обслуговування.

   5.5.14. Приймання заяв і повідомлень від громадян та негайне 
реагування на них в межах компетенції служби.

   5.5.15. Організацію  та  контроль  якості  оформлення 
матеріалів ДТП.

   5.5.16. Забезпечення  в  межах  території  обслуговування 
безпечного та безперешкодного руху  транспортних  засобів  з 
посадовими особами, щодо яких здійснюється державна охорона. 

       6. Обов'язки працівників підрозділів ДПС 

   6.1. Працівник  підрозділу  ДПС  під час несення служби 
зобов'язаний: 

   6.2. Досконало знати ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ), цю 
Інструкцію,  інші  нормативно-правові  акти  у сфері безпеки 
дорожнього руху та свої функціональні обов'язки. 

   6.3. Перебувати  на  визначеному  місці  несення  служби 
відповідно до дислокації. 

   6.4. Постійно контролювати безперебійність радіозв'язку, а в 
разі його відсутності негайно вживати всіх можливих заходів щодо 
інформування про це чергової частини або безпосереднього керівника 
(командира). 

 

   6.5. Дотримуватись встановленого порядку носіння форменого 
одягу, знаків розрізнення та відомчих нагород. 

 

   6.6. Постійно утримувати у належному стані спеціальні засоби 
захисту, елементи екіпірування,  транспортні  засоби  та  їх 
обладнання,  технічні  засоби  та  технічні  прилади,  які 
використовуються для фіксації правопорушень, засоби  зв'язку, 
медичне  устаткування  для  надання першої медичної допомоги 
учасникам дорожнього руху. 

 

   6.7. Організовувати безпечний та безперешкодний дорожній рух. 

 

   6.8. Знати дислокацію найближчих нарядів міліції та систему 
зв'язку з ними. 

 

   6.9. Знати  оперативну  обстановку,  що  доводиться  на 
інструктажах, насамперед стан аварійності та злочинності  на 
території обслуговування. 

 

   6.10. Постійно контролювати дотримання учасниками дорожнього 
руху правил, норм і стандартів, діючих у сфері безпеки дорожнього 
руху. 

 

   6.11.  Попереджувати  та  припиняти  злочини,  а  також 
адміністративні  правопорушення,  у  межах  своєї компетенції 
застосовувати  до  порушників  заходи  профілактичного  та 
адміністративного впливу.

 

{ Пункт 6.11 глави 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх 
справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 } 

 

   6.12.  За  наявності  інформації  вживати  заходів щодо 
попередження водіїв про небезпеку, яка виникла на шляху їх руху і 
яку вони не в змозі своєчасно виявити.

 

{ Пункт 6.12 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 11.06.2012 } 

 

   6.13.  Надавати  у  межах компетенції всебічну допомогу 
учасникам дорожнього руху.

 

{ Пункт 6.13 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 } 

 

   6.14. Регулювати дорожній рух, у тому числі з використанням 
жестів. 

 

   6.15. Проводити невідкладні заходи на місці ДТП, зокрема з 
надання першої медичної допомоги постраждалим від ДТП та з охорони 
місця ДТП до прибуття слідчо-оперативної групи. 

 

   6.16. Кваліфіковано з'ясовувати обставини, які призводять до 
скоєння ДТП. 

 

   6.17. Для нормалізації дорожнього руху надавати допомогу 
слідчо-оперативній  групі  ОВС  та  громадянам  в прибиранні 
пошкоджених транспортних засобів з проїзної частини дороги. 

 

   6.18. Надавати  допомогу  в  безперешкодному  проїзді 
транспортних засобів оперативних та аварійно-рятувальних служб у 
райони аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих, інших надзвичайних 
подій. 

 

   6.19. Виявляти  й  затримувати  транспортні  засоби,  що 
перебувають у розшуку або використовуються в протиправних цілях, 
та водіїв, що зникли з місця скоєння ДТП. 

 

   6.20. Контролювати  наявність  у  водіїв  документів, 
передбачених ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ). 

 

   6.21. Контролювати утримання в справному і безпечному для 
руху стані вулиць, доріг і дорожніх споруд та їх освітленість. 

 

   6.22. Здійснювати контроль за виконанням умов забезпечення 
безпеки дорожнього руху при проведенні на вулицях і дорогах 
ремонтно-будівельних та інших робіт. 

 

   6.23. При отриманні інформації про злочин негайно доповідати 
про це черговому або безпосередньому начальникові і діяти за їх 
рішеннями. 

 

   6.24. Під час отримання інформації від громадян про злочин 
установлювати всі необхідні дані про особу, що  звернулася, 
конкретне місце злочину, ким і проти кого він скоєний чи готується 
та іншу інформацію, що має значення для розкриття злочину, про що 
доповідати черговому територіального ОВС. У подальшому до прибуття 
слідчо-оперативної групи у межах компетенції організовувати роботу 
з розкриття злочину по "гарячих слідах" та здійснювати охорону 
місця злочину. 

 

   6.25. Бути  культурним  і  ввічливим  у  спілкуванні  з 
громадянами, неухильно дотримуватися законності та не допускати її 
порушень іншими працівниками. 

 

   6.26. Під час керування патрульним автомобілем (автобусом, 
мотоциклом) бути прикладом для інших учасників дорожнього руху в 
частині дотримання ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ). 

 

   6.27. Після  закінчення  несення  служби   доповідати 
безпосередньому начальникові про результати роботи. 

 

   6.28. Після  прибуття  на маршрут патрулювання або пост 
працівник підрозділу ДПС отримує від працівника, якого він змінює, 
інформацію про скоєні пригоди, дорожні роботи, що проводяться, 
стан спеціальних технічних засобів, а також інші відомості, які 
мають пряме відношення до несення служби. Вживає заходів по 
документуванню порушень ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) його 
учасниками, у першу чергу порушень, які є причинами ДТП на 
ввіреному маршруті, посту.

 

   Якщо в попередню зміну нагляд за дорожнім рухом на цьому 
маршруті (посту) не здійснювався, працівник підрозділу ДПС в 
обов'язковому  порядку перевіряє справність технічних засобів 
регулювання, засобів зв'язку, стан доріг, умови проведення на них 
ремонтно-будівельних та інших робіт.

 

   Про прийняття маршруту патрулювання (поста)  і  виявлені 
недоліки  працівник підрозділу ДПС доповідає командирові або 
відповідальному по підрозділу ДПС. 

 

   6.29. Під час несення служби працівник підрозділу ДПС повинен 
вжити заходів до усунення перешкод у русі, звільнення проїзної 
частини від транспортних засобів, що створюють перешкоду на 
маршруті патрулювання, особливо тих, що стоять темної пори доби і 
в умовах недостатньої видимості поза населеними пунктами. 

 

   6.30. У разі виникнення заторів, перешкод у русі транспорту 
негайно вживати заходів по встановленню їх причин та нормалізації 
дорожнього руху, у тому числі шляхом ручного регулювання. 

 

   6.31. Під час несення служби нарядом у складі двох і більше 
працівників підрозділу ДПС призначається старший наряду. 

 

   6.32. Старший наряду ДПС забезпечує керівництво діяльністю 
наряду ДПС та несе персональну відповідальність за його дії в 
період несення служби і зобов'язаний:

 

   6.32.1. Організовувати роботу працівників підрозділу ДПС у 
складі наряду, доповідати командирові, черговому про необхідність 
внесення змін у розстановку сил і порядок несення служби залежно 
від обстановки, яка склалася.

 

   6.32.2. Здійснювати керівництво і контроль за несенням служби 
працівниками наряду ДПС, організовувати та особисто проводити із 
водіями профілактичну і роз'яснювальну роботу.

 

{  Підпункт  6.32.2 пункту 6.32 глави 6 в редакції Наказу 
Міністерства внутрішніх справ N 131 ( z0552-11 ) від 08.04.2011 }

 

   6.32.3. Здійснювати перевірку правильності ведення службової 
документації,  якості  оформлення адміністративних матеріалів, 
матеріалів ДТП, уживати заходів до усунення недоліків.

 

   6.32.4. Забезпечувати  ефективне  використання  технічних 
приладів та  засобів  контролю  за  дотриманням  водіями ПДР 
( 1306-2001-п, 306а-2001-п ), ввіреного автомототранспорту.

 

   6.32.5. Під  час  службової  діяльності  дотримуватись 
законності, не допускати її порушень іншими працівниками.

 

   6.32.6. Цілеспрямовано здійснювати профілактичну роботу з 
учасниками дорожнього руху з метою попередження порушень ПДР серед 
його учасників, під час нагляду за дорожнім рухом зосереджувати 
увагу  на роботі з попередження ДТП чи створення аварійних 
ситуацій.

 

{ Пункт 6.32 глави 6 доповнено новим підпунктом 6.32.6 згідно з 
Наказом Міністерства внутрішніх справ N 524 ( z1198-12 ) від 
11.06.2012 } 

 

        7. Права працівників підрозділів ДПС 

 

   7.1. Вимагати від громадян і службових осіб, які порушують 
громадський порядок, припинення  правопорушень  та  дій,  що 
перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці 
усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні 
порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати 
заходи примусу, передбачені  Законом  України  "Про  міліцію" 
( 565-12 ). 

 

   7.2. Перевіряти  у  громадян  при  підозрі  у  вчиненні 
правопорушень документи, що посвідчують їх особу,  а  також 
документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил 
норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху. 

 

7.3. Зупиняти транспортні засоби лише в разі: порушення правил дорожнього руху водіями; відсутності номерного знака на транспортному засобі або наявності номерного знака, який не відповідає встановленим вимогам, закріплений у не встановленому для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів; наявності ознак, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу; наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, його водія, пасажирів або вантажу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи адміністративного правопорушення; перебування транспортного засобу в розшуку; наявності даних про використання транспортного засобу з протиправною метою; необхідності опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути; необхідності залучення водія транспортного засобу для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам міліції чи як свідка при оформленні протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод; проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні плани) для перевірки документів на право користування і керування транспортним засобом, документів на транспортний засіб; виконання рішень про обмеження чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на це державними органами; якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху; порушення визначеного порядку встановлення і використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Оглядати транспортні засоби, перевіряти у водіїв посвідчення водія та реєстраційні документи на транспортний засіб, наявність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, (страхового сертифіката "Зелена картка"), у випадках, передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний засіб, а в разі спільних з іншими службами ОВС заходів - відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним та іншим документам. Перевіряти транспортні засоби за базами даних автоматизованих інформаційно-пошукових систем Державтоінспекції МВС і в передбачених законодавством випадках доставляти ці транспортні засоби, документи та вантажі до територіальних ОВС для прийняття рішення згідно зі статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1002-05 ).

 

{ Пункт 7.3 глави 7 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх 
справ N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 } 

 

   7.4. Обмежувати  або  забороняти  у  випадках затримання 
злочинців при аваріях,  інших  надзвичайних  обставинах,  що 
загрожують життю і здоров'ю людей, рух транспортних засобів і 
пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг. 

 

   7.5. Забезпечувати направлення на медичний огляд водіїв за 
наявності підстав вважати,  що  вони  перебувають  у  стані 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом 
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції 
(далі  -  стан сп'яніння), згідно з ознаками такого стану, 
установленими пунктами 1.3, 1.4 глави 1 Інструкції про виявлення у 
водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп'яніння  або  перебування  під  впливом  лікарських 
препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженої 
наказом Міністерства внутрішніх справ  України,  Міністерства 
охорони здоров'я України від 09.09.2009 N 400/666 ( z0931-09 ), 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  06.10.2009  за 
N 931/16947, та проведення огляду водія транспортного засобу з 
метою виявлення стану алкогольного сп'яніння із застосуванням 
спеціальних технічних засобів, перелік яких визначено пунктом 3 
Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах 
Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил 
дорожнього руху, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 
справ України від 01.03.2010 N 33 ( z0262-10 ), зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції  України  30.03.2010  за  N  262/17557, 
затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами 
осіб, які перебувають у стані сп'яніння, а також тих, які не мають 
посвідчення водія та реєстраційного документа на транспортний 
засіб, тимчасово затримувати транспортний засіб шляхом блокування 
або доставляння його для зберігання на спеціальний майданчик чи 
стоянку (якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво 
перешкоджає  дорожньому  руху),  в  тому числі за допомогою 
спеціального  автомобіля  -  евакуатора,  тимчасово  вилучати 
посвідчення водія транспортного засобу та ліцензійну картку на 
транспортний засіб.

 

{ Пункт 7.5 глави 7 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх 
справ N 618 ( z1086-11 ) від 22.08.2011 } 

 

   7.6. Використовувати технічні засоби та технічні прилади для 
виявлення та фіксації порушень ПДР ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ). 
Отримані фактичні дані направляти за належністю чи використовувати 
при складанні адміністративних матеріалів. 

 

Тип законодательного документа: 

Бесплатные консультации автоюриста по телефону: +38(097)206-15-58;+38(095)158-87-78.